Oficialūs dokumentai

LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS FEDERACIJOS ĮSTATAI

LŠPF narystės Tarptautinėje šiuolaikinės penkiakovės sąjungoje (UIPM) patvirtinimas

LŠPF narystės Europos šiuolaikinės penkiakovės konfederacijoje (ECPM) patvirtinimas

LŠPF Etikos kodeksas

Šiuolaikinės penkiakovės varžybų ir treniruočių saugos taisyklės

LŠPF vykdomojo komiteto darbo reglamentas

UIPM taisyklių rinkinys